ANGĻU VALODA 1RBGS0, lektore L.Derkača, 2.Semestris 2020 m.g.

Iestājoties universitātē pēc vidusskolas mūsdienās studentiem angļu sarunvalodas līmenis ir
diezgan augsts. Tādēļ ir ļoti svarīgi, saglabājot un attīstot šo līmeni, dot studentiem iespēju lietot
ieg