Prakse(2),19/20-P

Prakse paredz iepazīšanos ar studiju profilam atbilstošas profesijas pārstāvja darbu, darba pienākumiem, darba organizāciju, plānošanu un kontroli. Prakses laikā notiek nepieciešamās informācijas vākšana, sistematizēšana un apstrāde atbilstoši saskaņotai ar darba vadītāju tēmai. Prakse iedalās divās daļās: 1. daļas apjoms ir 6 KP un 2. daļas apjoms ir 14 KP. Prakses beigās paredzēta atskaites izstrādāšana un aizstāvēšana atbilstoši nolikumam.