Ķēžu teorija (atsevišķas tēmas) (Liepājas SZC)

Nelineārās līdzstrāvas ķēdes (līdzstrāvas magnētiskās ķēdes);
Maiņstrāvas magnētiskās ķēdes;
Pārejas procesu aprēķina stāvokļa mainīgo metode.