ANGĻU VALODAb1RDBD0 10, 11, 12, 14, lektore L. Derkača 2 Semestris 2020 m.g.

Iestājoties universitātē pēc vidusskolas mūsdienās studentiem angļu sarunvalodas līmenis ir
diezgan augsts. Tādēļ ir ļoti svarīgi, saglabājot un attīstot šo līmeni, dot studentiem iespēju lietot
ieg