Informācijas tehnoloģijas uzņēmumu un personāla vadībā(1),19/20-P

Studiju priekšmets ir paredzēts profesionālo studiju programmas "Uzņēmējdarbība un vadīšana" studentiem, lai attīstītu un pilnveidotu tiem nepieciešamās zināšanas un kompetences informācijas tehnoloģiju izmantošanā uzņēmumu un cilvēku resursu vadīšanā. Priekšmets aptver visas vidēja līmeņa vadīšanai nepciešamās jomas – finanšu plānošanu, e-komerciju, biznesa inteliģenci, komunikācijas rīkus, datu bāzes, loģistiku, cilvēku resursu vadību, attālinātu darba nodrošināšanu u.c.