Muitas darbības pamati(1),19/20-P

Muitas darbības pamati ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par muitas vietu starptautiskajā preču apritē, muitas darbības pamatprincipiem, starptautisko prasību muitas jomā ievērošanu un normatīvo dokumentu piemērošanu.