English for Computer Science and Information Technology

Programmas mērķis ir attīstīt un pilnveidot studējošo runāšanas, rakstīšanas, lasīšanas un
klausīšanās prasmes un iemaņas lietišķajā angļu valodā; apgūt specialitātes terminoloģiju.