Stratēģijas un pārmaiņu vadīšana(1),19/20-P

Kurss „Stratēģiskā vadīšana” ir domāts tam, lai pielietotu savas akadēmiskās zināšanas un esošo pieredzi praktisku situāciju risināšanā, pieņemot lēmumus par uzņēmuma stratēģisko vadīšanu un virzību.
Kursa uzmanības centrā ir situāciju analīze un lēmumu pieņemšana, ņemot vērā daudzus un dažādus faktorus, kas ietekmē lēmuma pieņemšanu. Lai pieņemtu lēmumu, kuru var raksturot, kā augstas kvalitātes lēmumu, sevišķi gadījumos, kad ir runa par stratēģiska satura lēmumiem, ir būtiski lēmumu apsvērt no dažādiem aspektiem, izmantot dažādas metodes. Kursa laikā studentiem šī prasme tiks veicināta un būs iespēja praktizēties lēmumu pieņemšanā.

Kurss ir organizēts vadoties no uzņēmuma vadītāja skatu punkta. Kursa ietvaros tiks aplūkoti tie būtiskie jautājumi, kuri ir jārisina ikdienā uzņēmuma vadītājam. Vidējā un zemākā līmeņa vadītāju loma stratēģiskajā vadīšanā pēdējo gadu laikā ir ļoti būtiski pieaugusi. Līdz ar to šis kurss ir ļoti svarīgs vidējā un zemākā līmeņa vadītājiem, lai tie efektīvi varētu piedalīties, izprastu un dotu savu ieguldījumu uzņēmuma stratēģiskās vadīšanas procesos.