Produktu dizains un attīstība(1),19/20-P

Galvenā vērība kursā tiks pievērsta mārketinga, projektēšanas un ražošanas funkciju saistībai radot jaunu produktu/pakalpojumu. Kursā studenti apgūs metodes un instrumentus, kas tiek pielietoti jaunu produktu radīšanas procesā. Kursa laikā studentiem jāizstrādā reāls jauna produkta vai pakalpojuma prototips.