Komunikācijas un prezentācijas prasme(1),19/20-P

Studenti apgūst verbālās un neverbālās komunikācijas pamatus, prasmi nodot informāciju citiem cilvēkiem, prasmi klausīties, pārliecināt, kritiski novērtēt sevi un citus cilvēkus, pareizi novērtēt komunikatīvo situāciju un kontekstu, prasmi izteikt atzinību, runas sagatavošanas tehnikas, iemācas strādāt ar dažāda veida tehnisko aprīkojumu, sagatavot izdales materiālus, aizstāvēt savu viedokļi u.c. Studenti raksta ziņojumus, referātu, tēzes, kopsavilkumus, organizē un vada diskusijas, iesaistās debatēs, simulē prezentācijas utt.