Prakse(Neklātienes,Vakara)(2),19/20-P

Prakse ir obligāta profesionālo studiju programmas sastāvdaļa. Prakses laikā galvenā uzmanība jāpievērš augstskolā iegūto teorētisko zināšanu pielietošanai reālā darbā. Prakses mērķis ir attīstīt studentu spējas patstāvīgi strādāt, iegūt praktiskās iemaņas un prasmes izvēlētās specializācijas - nodokļu administrēšanas jomā. Lai to panāktu, jāapmeklē dažādas uzņēmuma/iestādes struktūrvienības un jāizprot to darbs.
Prakses laikā students raksta prakses atskaiti, atbilstoši prakses programmas prasībām. Prakses noslēgumā notiek prakses aizstāvēšana.