Ievadkurss Matlab-ā (2019_1)

Ievadkurss Matlabā 2019 gadā janvārī un februārī