Integrētā talantu vadība

Kursā ir iekļauti būtiskākie talantu attīstības aspekti, apskatīti dažādu metožu un instrumentu pielietošanas aspekti. Kursā apskatītās tēmas: Talantu vadība kā darbinieku attīstīšanas un integrācijas