Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība(1),19/20-P

Studiju modulis rada padziļinātu izpratni par biznesa uzsākšanas un attīstības procesiem no biznesa idejas līdz pat gatavam produktam. Studiju moduļa uzdevums ir attīstīt studējošo kompetenci jaunu produktu izstrādāšanā un tehnoloģiju pārnesē, attīstīt uzņēmējprasmi un pielietot to praksē, vienlaikus veicinot vispārējo jaunrades un plānošanas prasmju attīstību, kā arī prasmi prezentēt individuālās idejas. Mācību darbs ir orientēts uz zināšanu apguvi darot un integrētu teorētisko zināšanu veidošanu.