Biotehonomika(1),19/20-P

Priekšmeta “Biotehonomika” ietvaros tiek apskatītas vietējo bioresursu izmantošanas un augstas pievienotās vērtības produktu radīšanas pieejas, tehnoloģijas un piemēri. Biotehonomikas pieeja aktuāla gan valsts, reģiona, pašvaldības ilgtspējīgas attīstības kontekstā, gan ikkatram iedzīvotājam. Kursa ietvaros tiek analizētas vietējo resursu - bioresursu, kuri ir sastopami ikdienā uz katra soļa, ieguves, sagatavošanas, apstrādes un pārstrādes tehnoloģiskie risinājumi. Priekšmets ietver biotehonomikas ieviešanas klimata, vides, ekonomisko, socioekonomisko un likumdošanas aspektu analīzi.