Zinātniskais darbs(1),19/20-P

Doktora disertācijas izstrādes pētījumi, kas var būt gan teorētiski, gan eksperimentāli un ir saistīti ar E-studiju tehnoloģiju un pārvaldības modernu realizācijas variantu izveidi