Prakse(1),19/20-P

Studiju kurss paredz studiju procesā iegūto teorētisko zināšanu pielietošanu un/vai papildināšanu praksē, atbilstoši izvēlētajai prakses veikšanas organizācijas darbības sfērai un veicamajiem uzdevumiem, kādā no Vides inženierzinātnes apakšnozarēm un/vai specialitātēm.