Grafiskā dizaina tehnoloģijas(1),19/20-P

Kursa mērķis ir veidot studentu izpratni par grafisko dizainu digitālajā laikmetā. Kursā studenti apgūs pamatus par krāsu, kompozīciju un tipogrāfijas teoriju grafiskajā noformējumā. Studenti iemācīsies atšķirt un pielietot pareizos grafisko failu formātus, praktiski iepazīsies un, veidojot vektorgrafikas, attīstīs prasmes “Adobe Ilustrator”. Nozīmīga kursa daļa tiks veltīta “Adobe Photoshop” un “Adobe InDesign” programmu apguvei, kurās studenti sagatavos, apstrādās, uzlabos un manipulēs attēlus un, pielietojot iegūtās zināšanas kompozīcijā, veidos noslēguma darbu. Pēc noslēguma darba izveides studenti spēs orientēties arī drukāšanas formātu pielietošanā un tiem svarīgo parametru izvēlē.