Vides saimniecības lietišķā ģeofizika(1),19/20-P

Studiju priekšmetā „Atkritumu saimniecības lietišķā ģeofizika” tiek izskaidrotas dažādas ģeofizisko mērījumu metodes, kas tiek pielietotas, lai risinātu inženiertehniskas un vides problēmas. Katras metodes izklāsts ietver iekārtu aprakstus, rezultātu ieguves matemātiskos pamatus, mērījumu veikšanas metodikas un algoritmus, precizitātes noteikšanu, ekonomiskos un sociālos aspektus, apstrādātu mērījumu rezultātu interpretāciju un analīzi.