Darba aizsardzības, ugnsdrošības un civilās aizsardzības likumdošana(2),19/20-P

Studiju kurss "Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības likumdošana" ietver sevī tiesību aktu kopumu darba aizsardzībā, civilā aizsardzībā un ugunsdrošībā. Papildus tiek apgūta arī dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība, kā arī lietvedības pamati. Praktiski tiek apgūtas iemaņas iekšējo uzņēmuma tiesību aktu izstrādē un noformēšanā.