Tehnogēnās vides drošības pārvaldība(1),19/20-P

Studiju priekšmeta ietvaros apskatītas vides pārvaldības organizācijas Latvijā,un to funkcijas. Veikta vadīšanas līmeņu analīze, kā arī analizēta organizācijas vides nozīme vadīšanas procesā, lēmumu pieņemšanas nozīme, tipi un apstākļi. Izklāstīta plānošanas nozīme organizācijā, organizēšanas un motivēšanas jēdzieni un būtība, kā arī kontroles nozīme organizāciju vadīšanā. Apskatot vadīšanas funkcijas un mehānismu tehnogenās vides vadīšanas līmenī, detalizēti analizēta profesionālās veselības un darba drošības pārvaldības sistēma.