Maģistra darbs(1),19/20-P

Maģistra darbs akadēmiskā grāda iegūšanai uzņēmējdarbībā un vadīšanā atspoguļo zinātnisku un publiski aizstāvamu pētījumu. Maģistra darba tēmu studenti izvēlas pirmā studiju gada beigās. Atbilstoši maģistra darba tēmai, konsultējoties ar zinātniskā darba vadītāju un programmas direktori, notiek pētījuma objekta, pētījuma metožu izvēle un aktuālo problēmu analīze. Maģistra darbs tiek novērtēts atbilstoši noteiktajai kārtībai un vērtējuma kritērijiem.