Darba aizsardzība un darba drošība(1),19/20-P

Darba aizsardzības un drošības vadīšana valsts, organizāciju un uzņēmumu līmenī. Darba aizsardzības politikas izstrādāšana, pasākumu plānošana, ieviešana, organizēšana, kontrole un korektīvās darbības veikšana, sistēmas nepārtraukta uzturēšana. Uzņēmuma audits, darba vietās esošo risku novērtēšanas galvenie elementi un principi. Novērtēšanas apjoms, saturs un praktiskā realizācija. Risku novērtēšanas sistēma maziem un vidēja lieluma uzņēmumiem. Darba vides radīto ekonomisko zaudējumu novērtēšanas metodes.