Mūsdienu vides problēmas. Risinājumi. Modelēšana(1),19/20-P

Šis kurss ietver vides problēmu izvērtējumu dažādās tautsaimniecības (piem., rūpniecības, lauksaimniecības u.c.) nozarēs, kā arī sniegs ieskatu par vides zinātnes vēsturisko attīstību un dažādiem ekopētījumu instrumentiem un metodēm. Kursā aplūko dažādas vides problēmas – gaisa piesārņojums, ūdens piesārņojums, kaitīgie materiāli, trokšņi, atkritumi u.c. , kā arī šo problēmu risinājumus. Paralēli izvērtēts vides problēmu saistība ar antropoloģiskajiem aspektiem, kā arī izvērtēta cilvēku veselības un vides mijiedarbība.