Pirmsdiploma prakse(1),19/20-P

Pirmsdiploma prakse ir svarīgākais sagatavošanas posms pirms studiju programmas noslēguma darba (diplomprojekta, bakalaura darba ar projekta daļu u.c.) izstrādāšanas.
Pirmsdiploma prakse ārpus izglītības iestādes paredzēta praktisko iemaņu apgūšanai, kā arī noslēguma darba daļu izstrādei nepieciešamās informācijas vākšanai, analīzei un sistematizēšanai.