Iegulto sistēmu arhitektūra un perifērijas iekārtas

Studenti apgūst mikroprocesoru un mikrokontrolleru uzbūvi un darbības mehānismus no lauktranzistoriem līdz instrukciju izpildei. Studenti izpēta mikrokontrollera tipiskās perifērijas, apgūst to vadību