Inženierbūvju konstruktīvie elementi (būvkonstrukcijas)(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-R

Koka, dzelzsbetona un tērauda konstrukciju materiāli, to īpašības, darbība. Konstruktīvo elementu tipi, to konstruēšana, darbība un aprēķins atbilstoši Eirokodeksiem. Konstruktīvo elementu savienojumi un to aprēķini.