ANGĻU VALODA IRMCL01 lektore L. Derkača 1 Semestris 2019 m.g.

Iestājoties universitātē pēc vidusskolas mūsdienās studentiem angļu sarunvalodas līmenis ir
diezgan augsts. Tādēļ ir ļoti svarīgi, saglabājot un attīstot šo līmeni, dot studentiem iespēju lietot
ieg