ANGļu VALODA RMCF01,2 lektore L.Derkača, 1. Semestris 2019 m.g.

Iestājoties universitātē pēc vidusskolas mūsdienās studentiem angļu sarunvalodas līmenis ir
diezgan augsts. Tādēļ ir ļoti svarīgi, saglabājot un attīstot šo līmeni, dot studentiem iespēju lietot
ieg