Kvantitatīvās metodes ekonomikā(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-R

Studiju priekšmeta ietvaros tiek raksturotas ekonomiski - matemātiskās metodes un modeļi un lēmumu pieņemšanas process. Studiju kursa gaitā studenti apgūst laika rindu prognozēšanas metodes, ekonomisko sakarību pētīšanas modeļus, lineārās programmēšanas modeļus, imitējošo modelēšanu un rindu teorijas elementus.