Latvijas tautsaimniecība(1),19/20-R

Priekšmets sniedz informāciju par makroekonomisko un nozaru rādītāju līmeņiem un jaunākajām tendencēm, kā arī Latvijas ekonomikas nozīmi un pozīcijām starpvalstu salīdzinājumu kontekstā Eiropas Savienības un visas pasaules mērogā.