ANGĻU VALODA 1RMCN0, L.Derkača 1.Semestris 2019 m.g.

Programmas mērķis ir attīstīt un pilnveidot studējošo runāšanas, rakstīšanas, lasīšanas un
klausīšanās prasmes un iemaņas lietišķajā angļu valodā; apgūt specialitātes terminoloģiju, lietišķās
saraks