VIS

Vadības informācijas sistēmas
Uzņēmējdarbība un vadīšana (RICU0) 3. kurss.