Uzņēmējdarbības loģistika (studiju projekts)(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-R

Studiju kursa ietvaros studenti izstrādā studiju projektu par kādu no tematiem par uzņēmējdarbības loģistiku, atspoguļojot zināšanas krājumu vadīšanā, noliktavu saimniecības procesu vadīšanā, transporta procesu vadīšanā, statistikā, datu analīzē, pētījumu izstrādes procesā un citos studiju kursos apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences.