Bīstamo kravu pārvadājumi(1),19/20-R

Studiju kurss sniedz zināšanas par bīstamo kravu starptautisko klasifikāciju, ierobežojumiem bīstamo kravu pārvadāšanā un noteikumiem dažādu bīstamo kravu pārvadāšanai ar dažādiem transporta veidiem. Tiek aplūkota bīstamo kravu pārvadājumu noteikumu neievērošanas sekas un atbildība par to izraisīšanu