Kvalitātes sistēmu vadīšana(1),19/20-R

Priekšmets sniedz ieskatu par kvalitātes sistēmu vadīšanā izmantojamām kvalitātes metodēm, sistēmām, standartiem un rīkiem, to praktisko pielietojumu analīzi un rezultātu novērtējumu. Tiek aplūkota kvalitātes vadības teorijas attīstības vēsture, to loma sasaistē ar starptautisko uzņēmējdarbību. Tiek apskatītas dažādas eksistējošas kvalitātes sistēmas, pašnovērtēšanas un kvalitātes noteikšanas metodes. Priekšmets palīdz nodrošināt kvalitātes sistēmas vadīšanas teorētisko un praktisko pamatu, starptautisko kvalitātes standartu ieviešanas, uzturēšanas un pilnveidošanas politikas apgūšanu.