Pārejas procesi maiņstrāvas elektriskajās mašīnās(1),19/20-R

Maiņstrāvas elektrisko mašīnu diferenciālvienādojumi, matemātisko modeļu uzbūves principi un to izmantošana pārejas režīmu izpētei. Maiņstrāvas elektrisko mašīnu darba stacionāro un dinamisko režīmu analīze. Parka – Goreva diferenciālvienādojumi sinhronajām un asinhronajām mašīnām