Matemātika(1),19/20-R

Šis ir pamata matemātikas kurss, kas sadalūts divos semestros. Tā mērķis ir sagatavot studentu kvantitatīvajiem kursiem ekonomikā un finansēs. Pirmais semestris aptver pamata matemātikas prasmes algebrā, vienādojumos, nevienādojumos, funkcijās un to grafikos un deferenciāļos. Otrajā semestrī jau tiek fokusēts un daudz advancētāku matemātiku un finanšu matemātiku.