Biznesa kultūra un ētika(1),19/20-R

Kursā tiek palūkota starpkultūru komunikācija un kultūru ietekme uz biznesa attiecībām. Tāpat šis kurss dalībniekiem sniedz iespēju analizēt biznesa dilemmas no ētiskās perspektīvas. Kopumā kursa mērķis ir arī attīstīt kursa dalībnieku angļu valodas spējas, lai efektīvi komunicētu un darbotos starptautiskajā biznesa vidē.