Vadības grāmatvedība un projektu analīze(1),19/20-R

Priekšmets nodrošina konceptuālās un tehniskās iemaņas, kas ir nepieciešamas speciālo ekonomisko problēmu, ar kurām sastopas vadītājs, risināšanai. Priekšmets satur dažādās izmaksu uzskaites, novērtēšanas un sadales metodes, kā arī analīzes metodoloģiju (pasūtījumu, procesu, normatīvu, balstītu uz aktivitātēm izmaksu kalkulēšanu, bezzaudējuma analīzi, finanšu analīzi, kapitālieguldījumu projektu sastādīšanu, kvalitātes vadības izmaksas), kas atbilst lēmumu pieņemšanai, plānošanai, analīzei un kontrolei.