Uzņēmumu un organizāciju darbība(1),19/20-R

Kurss sniedz plašu ievadu par galvenajām uzņēmumu nozīmēm ekonomikā. Uzņēmumu daudzpusība tiks prezentēta plašākā sociālā kontekstā, mijoties ar vēstures, ētikas un teorētiskajām perspektīvām.