Datormācība I(1),19/20-R

Informācijas pamatjēdzieni. Datori un to iedalījums. Programmas elementi.Sistēmasprogrammatūra un tās nozīme, uzbūve. Piemēri.