Mārketinga menedžments(1),19/20-R

Šis kurss iepazīstina ar galvenajām mākretinga problēmam un perspektīvām un iemesliem, no kā tās rodas. Šis kurss palīdz attīstīt spēju strukturizēm un analīzēt šīs problēmas un piedāvā piemērotākos instrumentus un konceptus to risināšanai.