Starptautiskā biznesa plānošana (studiju projekts)(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-R

Starptautiskā biznesa plānošana(studiju projekts) ir mācību priekšmets, kura mērķis ir nostiprināt teorētiskās zināšanas iepriekš iegūtajos mācību priekšmetos starptautisko ekonomisko sakaru organizēšanas un vadīšanas jomā, risinot praktiskās problēmas. Priekšmets paredz studentu patstāvīgo darbu pie studiju projekta izstrādes grupās no 2 - 4 cilvēkiem, definējot starptautiskajā vidē pastāvošās problēmas un piedāvājot šo problēmu efektīvus risinājumus