Scientific Paper(1),19/20-R

Promociju darba students patstāvīgi plāno un veic pētījumu par kādu darba vides, iekšējas drošības un civilās aizsardzības, kā arī nodarbinātības vadīšanas aktuālu problēmu, sniedz jaunas atziņas atbilstošā zinātnes nozarē vai apakšnozarē.