Uzņēmējdarbības loģistika(1),19/20-R

Priekšmeta apgūšanas mērķis ir noskaidrot studenta mācību procesā iegūtās zināšanas un apgūtās prasmes, lai risinātu problēmas saistībā ar preču piegādes nomenklatūru, daudzumu, laiku un vietu pieprasītajos apmēros un ar minimālajām izmaksām.