Starptautiskais protokols(1),19/20-R

Studiju priekšmets sniedz ieskatu starptautiski atzītu un pieņemtu uzvedības, saksarmes un komunikāciju normu ievērošanā uzņēmējdarbības un starpvalstu attiecību - diplomātiskā līmenī. Tiek dots salīdzinājums starpvalstu kontekstā, Latvijas, Eiropas savienības un visas pasaules mērogā.