Uzņēmējdarbības loģistika(1),19/20-R

Uzņēmējdarbības loģistika (biznesa loģistika) ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par ražošanai nepieciešamo izejvielu un preču iepirkšanu un iepirkto vai saražoto preču sadali.
Kursā tiek padziļināti aplūkotas uzņēmējdarbības darbības loģistikas iespējamās problēmas, ar kurām visbiežāk sastopas uzņēmumi Latvijā un to risināšanas ceļi.
Tiek apskatītas speciālās metodes, ar kuru palīdzību var optimizēt krājumu vadīšanas, transportēšanas, objektu izvietošanas un citus loģistikas procesus
Mācībspēkam ir konsultējoša loma teorijas apguvē un praktisko darbu vadīšanā. Studenti patstāvīgi apgūst teorētisko materiālu: mācību materiālu un speciālo literatūru. Studenti patstāvīgi analizē un novērtē situācijas, pieņem un pamato lēmumus, piedalās diskusijās.