Angļu valoda. Drošība. 1.sem. J. Martinova

Integrēts lietišķās angļu valodas kurss saistībā ar izvēlēto specialitāti, lai attīstītu nepieciešamās
prasmes profesionālai komunikācijai svešvalodā un sniegtu ieskatu par lietišķās angļu valodas un