Angļu valoda. Vadība. 1. sem. J.Martinova

Integrēts lietišķās angļu valodas kurss saistībā ar izvēlēto specialitāti, lai attīstītu nepieciešamās
prasmes profesionālai komunikācijai svešvalodā un sniegtu ieskatu par lietišķās angļu valodas un